fbpx

החזרי מס – הדרך הפשוטה והנוחה ביותר

החזרי מס – הדרך הפשוטה והנוחה ביותר

  • על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה ("הפקודה"), יחיד תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים, חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.
  • עם זאת, לפי הוראות מיוחדות  קבוצות שונות פטורות מהגשת הדוח. הקבוצות  כוללות, בין היתר, עובדים שכירים בעלי הכנסת עבודה או קצבה, בסכומים שאינם עולים על 647,640 ₪ בשנה (נכון לשנת המס 2021).
  • אם לעובדים יש בן או בת זוג החייבים בהגשת דוח, גם  העובדים חייבים להגיש דוח  ואינם פטורים מהגשתו.
5/5 - (8 votes)
נגישות