fbpx

יתרון גמל להשקעה- כמשקיע מוסדי

איך בהשקעה של 70,000 אלף שח נחשפתי לעולם ההשקעות כמשקיע מוסדי?

מהו משקיע מוסדי?

משקיע מוסדי הוא חברה או ארגון המשקיע כסף למען אנשים אחרים. קרנות נאמנות, פנסיה וחברות ביטוח הן דוגמאות. משקיעים מוסדיים לרוב קונים ומוכרים בלוקים משמעותיים של מניות, אג"ח או ניירות ערך אחרים, ומסיבה זו נחשבים ללווייתנים בעולם המסחר ובשוק ההון.

הקבוצה נתפסת גם כמתוחכמת יותר מהמשקיע הקמעונאי הממוצע , ובמקרים מסוימים היא כפופה לתקנות פחות מגבילות.

  • משקיע מוסדי הוא חברה או ארגון המשקיע כסף בשם לקוחות או חברים.
  • קרנות גידור, קרנות נאמנות והקדשות הן דוגמאות למשקיעים מוסדיים.
  • משקיעים מוסדיים נחשבים חכמים יותר מהמשקיע הממוצע ולעתים קרובות כפופים לפיקוח רגולטורי פחות.
  • קנייה ומכירה של פוזיציות גדולות על ידי משקיעים מוסדיים עלולות ליצור חוסר איזון בהיצע וביקוש שגורר מהלכי מחיר פתאומיים במניות, באג"ח או בנכסים אחרים.
  • משקיעים מוסדיים הם הדג הגדול בשוק ההון .

משקיעים מוסדיים

הבנת משקיעים מוסדיים

משקיע מוסדי קונה, מוכר ומנהל מניות, אג"ח וניירות ערך השקעה אחרים בשם לקוחותיו, לקוחותיו, חבריו או בעלי המניות שלו. בגדול, ישנם שישה סוגים של משקיעים מוסדיים: קרנות הקדש, ​​בנקים מסחריים, קרנות נאמנות, קרנות גידור , קרנות פנסיה וחברות ביטוח. משקיעים מוסדיים מתמודדים עם פחות תקנות הגנה בהשוואה למשקיעים ממוצעים, כי ההנחה היא שהקהל המוסדי בקיא יותר ומסוגל להגן על עצמו טוב יותר.

למשקיעים מוסדיים יש את המשאבים והידע המיוחד למחקר מקיף של מגוון הזדמנויות השקעה שאינן פתוחות למשקיעים קמעונאיים. מכיוון שמוסדות מעבירים את הפוזיציות הגדולות ביותר ומהווים את הכוח הגדול ביותר מאחורי היצע וביקוש בשוקי ניירות הערך, הם מבצעים אחוז גבוה של עסקאות בבורסות הגדולות ומשפיעים רבות על מחירי ניירות הערך. למעשה, משקיעים מוסדיים מהווים כיום יותר מ-90% מכלל פעילות המסחר במניות.

מאחר שמשקיעים מוסדיים יכולים להזיז שווקים, משקיעים קמעונאיים חוקרים לעתים קרובות את ההגשות הרגולטוריות של משקיעים מוסדיים לרשות ניירות ערך (SEC) כדי לקבוע אילו ניירות ערך על המשקיעים הקמעונאיים לקנות באופן אישי. במילים אחרות, חלק מהמשקיעים מנסים לחקות את הקנייה של הקהל המוסדי על ידי נטילת אותן עמדות כמו מה שנקרא " כסף חכם ".

משקיעים קמעונאיים לעומת משקיעים מוסדיים

משקיעים קמעונאיים ומוסדיים פעילים במגוון שווקים כמו אג"ח, אופציות, סחורות, מט"ח, חוזים עתידיים ומניות. עם זאת, בגלל אופי ניירות הערך והאופן שבו מתרחשות עסקאות, חלק מהשווקים מיועדים בעיקר למשקיעים מוסדיים ולא למשקיעים קמעונאיים. דוגמאות לשווקים המיועדים בעיקר למשקיעים מוסדיים כוללות את שווקי ההחלפה והפורוורד .

משקיעים קמעונאיים בדרך כלל קונים ומוכרים מניות במגרשים עגולים של 100 מניות או יותר; ידוע כי משקיעים מוסדיים קונים ומוכרים בעסקאות בלוק של 10,000 מניות או יותר. 2 בגלל היקפי המסחר והגדלים הגדולים יותר, משקיעים מוסדיים נמנעים לפעמים מרכישת מניות של חברות קטנות יותר משתי סיבות. ראשית, פעולת הקנייה או המכירה של בלוקים גדולים של מניה קטנה ודלה נסחרת עלולה ליצור חוסר איזון פתאומי של היצע וביקוש שמניע את מחירי המניות גבוהים ונמוכים יותר.

בנוסף, משקיעים מוסדיים נמנעים בדרך כלל מרכישת אחוז גבוה מהבעלות על החברה מכיוון שביצוע מעשה כזה עלול להפר את חוקי ניירות הערך. לדוגמה, קרנות נאמנות, קרנות סגורות וקרנות נסחרות בבורסה (ETF) הרשומות כקרנות מגוונות מוגבלות באשר לאחוז ניירות הערך המצביעים של החברה שהקרנות יכולות להחזיק בהן.

מה ההבדל בין משקיעים מוסדיים למשקיעים לא מוסדיים?
משקיעים מוסדיים הם הדג הגדול בוול סטריט ויכולים להזיז שווקים עם עסקאות הבלוק הגדולות שלהם. הקבוצה נחשבת בדרך כלל מתוחכמת יותר מהקהל הקמעונאי ולעתים קרובות נתונה לפיקוח רגולטורי פחות. משקיעים מוסדיים בדרך כלל אינם משקיעים את כספם שלהם, אלא מקבלים החלטות השקעה בשם לקוחות, בעלי מניות או לקוחות

5/5 - (239 votes)
נגישות