fbpx

קרן השתלמות מחקה מדדים- מאורות ביטוח ופיננסים

קרן השתלמות מחקה מדדים- מאורות ביטוח ופיננסים

השקעות במסלולים מחכי מדד הפכו לפופולרים מאוד בקרב ציבור החוסכים בשנים האחרונות כאשר חברות הביטוח ובתי ההשקעות זיהו את הפוטנציאל ופתחו בשנתיים האחרונות מסלולים תואמים בכל מוצרי החיסכון (פנסיה ,גמל ,גמל להשקעה ופוליסות פיננסיות).

ב-1 ביולי 2024 נכנסה לתוקף רפורמת מסלולי ההשקעה בקרנות פנסיה, השתלמות וקופות גמל. מטרתה להקל על החוסכים להבין את אפשרויות ההשקעה העומדות בפניהם לבחירת מסלול ההשקעה.

מהי קרן השתלמות מחקה מדדים?

קרן השתלמות מחקה מדדים היא סוג של קרן השתלמות המשקיעה את כספי החוסכים באופן פסיבי, על מנת לעקוב אחר ביצועיו של מדד מניות מוביל, כגון מדד S&P 500, מדד ת"א 35 ומדדי צמיחה עולמיים. קרנות אלו שונות מקרנות השתלמות מנוהלות בהן מנהל הקרן בוחר באופן אקטיבי את ניירות הערך שבהם תשקיע הקרן.

קרן השתלמות מחקה מדדים יכלה להשקיע במדד אחד (כמו עוקב מדד S&P 500) או שילוב של מספר מדדים במסלולי השקעה עוקב מדדים גמיש, מניות סחיר ועוקב מדדי מניות.

יתרונות קרן השתלמות מחקה מדדים:

  • חיסכון בהוצאות ניהול ההשקעות: אלו הוצאות חיצוניות בניהול ההשקעות של הקרן המועמסות על הלקוח בצורה עקיפה( ברוקראז', השקעות בנדל"ן, תשלומים למנהל קרן זר ועוד …). עלויות אלו מצטרפות בנוסף לדמי הניהול שמשלם החוסך ויכולות להגיע עד ל 0.25%. מאחר וקרנות מחקות מדדים הן קרנות עוקבות נחסך ללקוח עלויות נלוות של ניהול הקרן.
  • שקיפות: קל להבין את אופן ההשקעה של קרן מחקה מדדים, מכיוון שהיא עוקבת אחר מדד ידוע או הרכב מדדים ידוע.
  • תשואות: עובדתית לאורך זמן, קרנות מחקות מדדים הציגו ביצועי יתר על פני קרנות מנוהלות.

חסרונות קרן השתלמות מחקה מדדים:

  • חוסר גמישות: קרן מחקה מדדים אינה יכולה לסטות מהמדד שהיא עוקבת אחריו, גם אם מנהל הקרן סבור ששוק המניות מוגזם או שעומד ליפול.
  • סיכון: כל השקעה בשוק ההון טומנת בחובה סיכון, וקרן מחקה מדדים אינה יוצאת מן הכלל.

למי מתאימה קרן השתלמות מחקה מדדים?

קרן השתלמות מחקה מדדים מתאימה למשקיעים לטווח ארוך המעוניינים ברמת סיכון בינונית עד גבוהה ובחשיפה לשוק המניות תוך תשלום עמלות נמוכות.

כיצד לבחור קרן השתלמות מחקה מדדים?

  • בחירת מדד: יש לבחור קרן העוקבת אחר מדד רלוונטי לצרכים שלכם.
  • עלויות: יש להשוות את דמי הניהול של הקרנות השונות.
  • ביצועים: יש לבדוק את הביצועים של הקרן לאורך זמן.
  • חברת ניהול: יש לבחור חברת ניהול מוכרת ויציבה.

חשוב לציין:

לפני ההשקעה בקרן השתלמות, יש לקרוא את מדניות הקרן.
מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע מוסמך לפני קבלת החלטת השקעה.

מקווה שמאמר זה סייע לכם להבין טוב יותר מהי קרן השתלמות מחקה מדדים.


5/5 - (107 votes)
נגישות