fbpx

מדריך מקיף לבחירת קרן השתלמות

עמית חמו  | אוק 20, 2021 | חיסכון פנסיוני |

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון, היתרון המשמעותי של קרן ההשתלמות שהיא פטורה ממס רווח הון, קרן ההשתלמות נזילה לאחר 6 שנים וממשיכה להיות נזילה כל עוד לא ביצענו משיכה, קרן ההשתלמות מיועדת לחיסכון לטווח בינוני וארוך. קרן ההשתלמות אינה מיועדת אך ורק להשתלמויות או הכשרות מקצועיות ואפשר ליעד את הכספים למטרות אחרות, קרן ההשתלמות נזילה ניתנת למשיכה בכל עת ולכל מטרה, קרן ההשתלמות מותאמת לשכירים ועצמאים, קרן ההשתלמות לשכירים בנויה מהפקדות שוטפות 2.5% על חשבון העובד ו 7.5% על חשבון המעביד, הכספים מופקדים לפי השכר המבוטח הנכון לאותו חודש. לקרן ההשתלמות לעצמאים, ניתן להפקיד הפקדות שוטפות או חד פעמיות עד 7% מההכנסה השנתית בקרן ההשתלמות לעצמאים ישנה הטבה נוספת מבחינת רשויות המס, וההוצאה המוכרת הינה 4.5% שהעובד הפריש לקרן. לקרן ההשתלמות ישנה תקרת הפקדה לשכיר ועצמאי המתפרסמות אחת לשנת המס. להתאמת צרכים מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בעל רישיון בתחום

מהי קרן השתלמות פעילה?

קרן השתלמות פעילה הינה קרן שקיבלה הפקדה אחת לפחות באותה שנת המס, לדוגמה עובד שכיר שמופקדים לו כספים לקרן השתלמות ברמה חודשית הקרן הינה פעילה לעומת עובד שהפסיק את עבודתו או שהמעסיק אינו מפריש לו הפקדות לקרן השתלמות סטטוס הקרן ישתנה ללא פעילה, כמו כן עצמאי שמפקיד אחת לשנה או עצמאי שמפקיד לקרן השתלמות הפקדות חודשיות סטטוס הקרן ההשתלמות תהיה פעילה.

היכן מנוהלת קרן ההשתלמות?

קרן ההשתלמות מנוהלת על ידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח השונות, ישנם גם קרן השתלמות סקטוריאלית שמנוהלת על ידי גופים סקטוריאליים כמו מורים, אגודה שיתופית, עובדי בנק ישראל ועוד, כים ישנם מערכות היודעות להשוות את ביצועי קרן ההשתלמות כמו אתר הגמל נט של מערכת להשוואת קופות גמל של משרד האוצר בנוסף ניתן לאתר את הגוף המנהל של קרן ההשתלמות או קופת הגמל על ידי הר הכסף (בקופות לא פעילות) או על ידי פנייה למסלקה הפנסיונית.

היכן מושקע הכספים בקרן ההשתלמות?

הכספים המופקדים לקרנות השתלמות וקופות הגמל מושקעים במסלול בהתאם לרמת הסיכון שהחוסך בחר, יתרון נוסף שהחוסכים נהנים מניהול מקצועי של בית ההשקעות או חברת הביטוח על ידי מנהלי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעה של המסלולים המגוונים, ההפקדה והצבירה בקרן השתלמות מושקע במגוון מסלולים בהתאם לצורכו האישית של הלקוח ולפי מטרת החיסכון. החוסכים בקרנות השתלמות נהנים ממעקב שוטף המאפשר לעקוב ולבדוק את התשואות שקרן ההשתלמות הניבה בנוסף ניתן לבחון בכל עת את רמת הסיכון של קרן ההשתלמות לאורך תקופת החיסכון. להתאמת צרכים מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בעל רישיון בתחום

מהם דמי הניהול בקרן ההשתלמות?

דמי ניהול קרן השתלמות נלקחים מהצבירה ונקבעים ברמה שנתית, לקרן השתלמות דמי ניהול משתנים ביחס לצבירה כלומר לקוח עם צבירה של מליון שח יכל לקבל דמי ניהול טובים יותר מלקוח עם צבירה של 100 אלף שח ,דמי ניהול בקרן השתלמות משתנים מבית השקעות לחברת ביטוח וניתנים למיקוח, דמי ניהול מצבירה קרן השתלמות לפי נתוני הגמל נט נעים סביב 1% ומטה, קרן השתלמות דמי ניהול מקובלים, קרן השתלמות דמי ניהול מקסימליים 2% ובקופת הגמל 1.05%.

כדי לקבל הכוונה מקצועית ומותאמת אישית ללא התחייבות הכולל דוח עדכני, ניתן להשאיר פרטים ונחוזר אליכם בהקדם!

דרגו את הכתבה page
נגישות