fbpx

ביטוח חיים למשכנתא הטוב ביותר- מאורות ביטוח ופיננסים

ביטוח חיים למשכנתא הטוב ביותר- מאורות ביטוח ופיננסים

ביטוח חיים למשכנתא היא פוליסת ביטוח המיועדת להבטיח את פירעון יתרת ההלוואה במקרה של פטירת אחד הלווים. ביטוח זה נועד להגן הן על הלווים והן על הבנק, ובמקרה מוות, חברת הביטוח תשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע, ובכך תמנע מהמשפחה האבלה נטל כלכלי כבד.

סוגים:

 • ביטוח חיים זמני: ביטוח זה מכסה תקופה מוגדרת מראש, בדרך כלל מקבילה לתקופת ההלוואה. במקרה פטירת המבוטח במהלך תקופה זו, חברת הביטוח תשלם את יתרת ההלוואה לבנק.
 • ביטוח חיים לכל החיים: ביטוח זה מכסה את המבוטח לכל אורך חייו. במקרה פטירת המבוטח, חברת הביטוח תשלם את סכום הביטוח למוטבים שנקבעו בפוליסה.
ביטוח חיים
Happy young couple lying on the floor of new house and looking at one another

דוגמאות:

 • משפחת כהן: רכשה ביטוח חיים זמני עבור משכנתא של 30 שנה. במקרה מוות של אב המשפחה במהלך 30 השנים הקרובות, חברת הביטוח תכסה את יתרת ההלוואה, ותמנע מהמשפחה צורך בהחזר חוב משמעותי.
 • גב' לוי: רכשה ביטוח חיים לכל החיים. במקרה מוות, חברת הביטוח תשלם את סכום הביטוח לילדיה, אותו יוכלו להשתמש בו לצורך מימון לימודים, הוצאות מחיה או כל צורך אחר.

גורמים המשפיעים על עלות הביטוח:

 • גיל המבוטח
 • מצבו הבריאותי של המבוטח
 • סכום ההלוואה
 • תקופת ההלוואה
 • סוג הביטוח
 • תוספות ורוכבים

טיפים לבחירת ביטוח:

 • השוואת הצעות מחיר מחברות ביטוח שונות.
 • קריאה והבנה מעמיקים של תנאי הפוליסה לפני החתימה.
 • התייחסות לצרכים וליכולות האישיות והמשפחתיות.
 • התייעצות עם סוכן ביטוח מוסמך.

מידע נוסף:

 • ביטוח חיים למשכנתא אינו מכסה מקרים של נכות.
 • ביטוח חיים למשכנתא אינו מהווה תחליף לביטוח חיים פרטי.
 • ניתן להוסיף לביטוח חיים למשכנתא רוכבים שונים, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה.

לסיכום:

ביטוח חיים למשכנתא הוא כלי חשוב להגנה על המשפחה מפני קשיים כלכליים במקרה של פטירת אחד הלווים. בחירת ביטוח מתאים תלויה בגורמים רבים, ומומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי לפני קבלת החלטה.

הערה:

המידע המוצג לעיל אינו מהווה ייעוץ פיננסי. יש להתייעץ עם סוכן ביטוח מוסמך לפני רכישת ביטוח חיים למשכנתא.

דרגו את הכתבה post
נגישות