fbpx

להבין את הדוח של קרן הפנסיה

להבין את הדוח של קרן הפנסיה

קרן הפנסיה מנוהלת כיום ע"י חברות הביטוח ובתי ההשקעות, בעבר קרנות הפנסיה היו מנוהלות ע"י חברות הביטוח בלבד ולכן הייתה ריכוזיות וחוסר תחרות . לאחר כניסת חוק פנסיית חובה והגברת התחרות ע"י צרוף של מנהלים נוספים וכניסת התקנון האחיד בקרנות ייצר תחרותיות בין הגופים השונים והלקוחות מרוויחים.

המטרה העיקרית של קרן הפנסיה הינה לתת מענה כתשלומים חודשים (קצבה) בגיל הפרישה 64 לנשים ו 67 לגברים. בנוסף לכך יש נם כיסויים נוספים הקרן כמו פיצוי חודשי במקרה של נכות ופיצוי חודשי עבור שארים.

ראשית נבין מהי הקצבה זקנה?

קצבת זקנה הינה תשלומים חודשים מתאריך הפרישה ולאורך חיי המבוטח, מטרתה של קצבת הזקנה לתת מענה לרמת החיים הקיימת לאחר הפרישה מהעבודה בעבר חישוב קצבת הזקנה הייתה מחושבת לפי שיטות חישוב בסמוך לפרישה (בפנסיות הוותיקות ובפנסיות התקציביות)ללא קשר לסכום שנצבר בקרן לדוגמה לקוח שהיה משתכר לפי שיטת החישוב לשכר קובע של 10,000 שח וצבר כ 70% לפי הוותק ( 2% לשנה במשך 35 שנות עבודה ) היה מקבל שכר של 7,000 שח לאורך כל ימי חייב. כיום מנגנון החישוב מתבצע ע"י הכסף שצבר במהלך שנות העבודה כלומר לקוח שחסך בקרן לאורך שנות עבודתו עד גיל הפרישה כ 1,000,000 שח לאחר פרישתו נקבע לו מקדם (נניח לחישוב 220) יקבל קצבה של 4,546 בקירוב, לכן חשוב להגיע לגיל הפרישה עם סכום כסף גבוה ככל האפשר (בהמשך נפרט מה משפיע על הסכום שנצבר).

מהי קצבת נכות בקרן פנסיה?

במהלך עבודתנו כשכירים או עצמאים אנו מפרישים מהשכר בכל חודש כספים מהשכר שלנו, לעצמאי כ 16% ולשכיר כ 18.5%

5/5 - (2 votes)
נגישות