fbpx

חיסכון בשנת 2023 – איך מתנהלים בזמן ירידות בשווקים?

חיסכון בשנת 2023 – איך מתנהלים בזמן ירידות בשווקים?

תוכניות חיסכון והשקעות בשוק ההון מציעים לך לנהל השקעה וחיסכון לטווחי זמן שונים ולכל מטרה באמצעות  מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות ומגוונות ונותנים לך את חופש הבחירה לניהול החיסכון לפי אסטרטגית ההשקעה המועדפת עליך.

תוכניות חיסכון, פוליסה פיננסית, חיסכון והשקעות


בפוליסות השונות מסלולי השקעה במספר מסלולים עם שיעורי חשיפה משתנים בנכסים שונים, ישנם מסלולי השקעה בהגדרתם סולידיים ללא חשיפה למניות ולעומת זאת ישנם מסלולי סיכון עם אחוזי מניות גבוהים בנוסף ישנם מסלולים מתמחים כגון מסלולי אגח, חול, s&p , בנוסף למסלולי השקעה עם חשיפה בארץ ובחו"ל.

עולם ההשקעות בשנת 2023- הגורמים המשפעים

 האינפלציה בישראל לא עוצרת-

 • מדד האינפלציה לחודש מאי עלה ב 0.6%, המשקפת עלייה שנתי של -4.1%, כאשר אינפלציית הליבה עולה בשיעור דומה ל-3.4%. 
 • עליית המחירים נובעת בעיקר מצריכה מקומית – מחירי המוצרים והשירותים הלא סחירים, משקפת קצב של 3.7%,
 • עליית מחירי הדירות, לקצב שנתי של 15.4%, שצפויה,
 • צפי האינפלציה במהלך 12 החודשים הקרובים צפויה להסתכם ב-3.3%, וב-5% במהלך 2022. 
 • צפויה העלאת ריבית של 0.5% ביולי, ו-2.5% שנה קדימה.

אינפלציה מעבר לים בשנת 2023

 • הפד רוצה לעצור את האינפלציה ע"י מדיניות של עליה בריבית בטווח זמן קצר ומשמעותית.
 • הריבית משפיעה על אי הודאות לגבי קצב ההעלאה ועוצמת ההשפעה.
 • השווקים מגלמים צפי להעלאת ריבית ל-4.8% בעוד שנה.
תוכנית חיסכון, פוליסה פיננסית 2022

טיפים להתנהלות נכונה השנת 2023 – להבין את מטרת החיסכון

 • תוכנית חיסכון היא מתווה להשגת היעדים הפיננסיים שלך, שעשויים לכלול חיסכון למקרי חירום או תכנון לפרישה.
 • יצירת תקציב ריאלי יכולה לעזור בפיתוח תוכנית חיסכון עקבית.
 • אוטומציה של הפקדות לחשבונות חיסכון או השקעה יכולה לעזור לך להימנע מהוצאת כסף שאחרת היה מיועד לחיסכון.
 • סקירת תוכנית החיסכון שלך באופן קבוע יכולה לעזור לך לאמוד את ההתקדמות שלך ולקבוע אם יש צורך בהתאמות כלשהן.

קביעת יעדים, בין אם לטווח קצר או ארוך, לכלול בתוכנית החיסכון שלך. כמו חיסכון לדירה, חיסכון לילדים/ נכדים, חיסכון לכל מטרה וכו

אנו מאחורי מאורות רועי שוחטמן ועמית חמו חורטים על דגלנו את הדאגה לאפיקי החיסכון שלך. אצלנו מבינים עד כמה בחירה נכונה של אפיק חיסכון עלולה להיות משימה מורכבת, דווקא בגלל שיש כל כך הרבה אפשרויות על הפרק. לכן, אנו נעשה לך סדר בתיק הביטוחי ונפיק עבורך דוח מסלקה פנסיונית ללא עלות. בשביל לשמוע עוד על קופות גמל וקרנות השתלמות או אפיקים אחרים, עליך רק לפנות אלינו בהקדם.

5/5 - (132 votes)
נגישות