fbpx

הטבות מס לעצמאים 2022

בימים אלו מקבלים עצמאים תזכורות מרואי החשבון להעביר את כל המסמכים הרלוונטים עבור הדוח השנתי שלהם על מנת להגיש את הדוח למס הכנסה. חשוב להבין שמלבד החובות שמוטלות על עצמאי ישנם גם הטבות משמועתיות ששות אלפי שקלים בשנה ולא כולם מודעים אליהם.

לשם כך החלטנו לעשות סדר במוצרים שמזכים אותנו בהטבות מס כעצמאיים

ביטוח חיים
מלבד שביטוח זה מספק הגנה בעת הפטירה יש לו גם הטבת מס (ניכוי מס) –

קרן השתלמות

בקרן השתלמות קיימות 2 הטבות מס משמועתיות עבור עצמאי :

  1. הוצאה מוכרת – קרן השתלמות הינה תוכנית חיסכון לכל דבר ועניין שנזילה לאחר 6 שנים מיום ההפקדה הראשונה, הפקדות לתוכנית מוכרות למס הכנסה כהוצאה מוכרת ומכאן שדרך הטבה זו אני למעשה פטור ממס על חלק מההכנסות שלי. סכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות (4.5% מתקרת ההכנסה הקובעת) .תקרת הפקדה שנתית 12,250 ש"ח להוצאה מוכרת.
  2. פטור ממס רווח הון -במדינת ישראל שיעור מס רווח ההון הינו 25% . הדבר אומר שבכל תוכנית אשר מושקעת בשוק ההון אהיה חייב לנכות 25% מהרווחים שלי עבור רשות המיסים. קרן השתלמות אומנם מוצר אשר מושקע בשוק ההון אך בניגוד לשאר המוצרים המוכרים(קרנות נאמנות ,תיקים מנוהלים, פוליסות פיננסיות וכו") קרן השתלמות נהנית מפטור ממס רווח הון עד לתקרת הפקדה שנתית ( נכון לשנת 2022 18,960 ₪). כלומר עד תקרת הפקדה שנתית זו לא שלם מס בכלל על הרווחים השנתיים שלי בתוכנית חיסכון.

פנסיה

בקרן פנסיה ישנה הטבת מס בגין כל הפקדה בדומה להשתלמות ישנה הטבת מס בעת ההפקדה כהוצאה מוכרת עד לתקרה (נכון לשנת 2022)

אובדם כושר עבודה

דרגו את הכתבה post
נגישות